Jointed Hearts Logo

Trivselregler

För att alla (människa som docka ;D) ska trivas på konventet har vi en radda regler som gäller besökare, försäljare och arrangörer. Framför allt gäller: var trevliga och positiva mot varandra! Jointed Hearts är till för ALLA, långvariga fans som nybörjare. Tala inte nedsättande om någon person eller dess docka, vi är alla olika och likaså våra dockor. Alla ska känna sig bekväma och välkomna på Jointed Hearts. <3

Besökare, Försäljare och Arrangörer

 • Under Jointed Hearts 2016 gäller Svensk lagstiftning. Alla brott polisanmäls.
 • Konventet är HELT drog- och alkoholfritt. Rökning skall ske på anvisad plats.
 • Scandinavian BJD Society ansvarar ej för försvunna föremål, därför är det ens eget ansvar att hålla sina saker under uppsikt.
 • Konventet betalar inte tillbaka oanvända köpta biljetter.
 • Du blir ersättningsskyldig vid skadegörelse av egendom eller lokal.
 • Inga skarpa vapen får medföras till konventet, detta gäller även cosplay-material. Detta i enlighet med svensk lag. (Länk)
 • Alla besökare förväntas uppföra sig hyfsat. D.v.s. skräpa inte ner, skrik och gapa inte i onödan, och dylikt.
 • Respektera folks allergier. Inga husdjur tillåtna. Inga nötter, starkt luktande parfymer eller hårsprayer inom konventsområdet.
 • Kränkande ord eller handlingar polisanmäles och besökaren portas från konventet med omedelbar verkan.
 • Har du en sjukdom så som epilepsi eller diabetes (eller liknande) ombeds du att meddela detta till entrépersonalen.
 • Besökare under 13 år måste vara i målsmans sällskap. Biljett måste då köpas för båda besökarna.
 • Sanda inte resin inomhus och utan skyddsutrustning. Lim, färg och annat pyssel får bara förekomma på avsedda platser.
 • Skulle någon bryta mot reglerna kommer en varning att ges, vid upprepning klipps vederbörandes biljett. Konventets huvudarrangörer förbehåller sig rätten att avvisa besökare från konventsområdet.

Dockor

 • Rör aldrig dockor eller tillbehör utan uttryckligt tillstånd av dess ägare. Det hör till god ton och hänsyn. Respektera dockornas ägares rätt att neka.
 • Se till att ha rena händer när du rör vid dockor.
 • Mat får bara finnas i caféområdet och arrangörsrummet. Dryckesbehållare måste ha stängd kork/lock i alla andra rum än caféområdet och arrangörsrummet.
 • Fotografera aldrig dockor eller personer utan tillåtelse – fråga alltid först! Enda undantaget är vid utställning och tävling där dockorna står på display.
 • Ha dina dockor och andra värdesaker under uppsikt. Konventet tar enbart ansvar för dockor under tiden som de är i förvaringen eller står uppställda under utställning eller tävling. Under övrig tid läggs ansvaret på ägaren.
 • Inga recasts eller andra plagiat får förekomma under konventet.
 • Vi uppmuntrar till cosplay! <3 Däremot tillåts inga skarpa vapen, enligt svensk lag. (Länk)