Jointed Hearts Logo

Policy för plagierade produkter

Konventet Jointed Hearts och föreningen Scandinavian BJD Society vänder sig till hela den Skandinaviska dockhobbyn. Vi vill kunna uppmuntra alla att komma på vårt konvent och se fördelarna med legitima dockor och en växande europeisk, legitim, dockmarknad.

Vi anser att företag som plagierar dockor skadar hobbyn och därför är de inte välkomna på vårt konvent. Det är förbjudet att sälja plagiat på konventet och dessa dockor är inte tillåtna i våra utställningar eller tävlingar.

Jointed Hearts bygger på gemenskap och kärlek. Därför vill vi inte att någon av våra besökare blir utpekade på ett negativt sätt. Det är viktigt att vi fokuserar på vad vi har gemensamt och att vi alla bidrar till ett jättebra konvent. Vi uppmuntrar våra besökare att vara trevliga mot alla och istället framhäva det positiva med att äga legitimt producerade produkter.